Studenckie Dni Jakości 2015

W dniach 26-27 lutego troje członków Naszego Koła uczestniczyło w konferencji Studencki Dni Jakości organizowane przez koło naukowe Towaroznawstwa Cargo. Konferencja odbyła się w Akademii Morskiej. Pierwszego dnia została wygłoszona prezentacja pt: „Korzyści wynikające z wdrożenia systemu MRP w przedsiębiorstwach produkcyjnych”. Natomiast drugiego dnia prezentacja:”Porównanie szybkości transmisji danych da technologii LTE oraz 3G na przykładzie[…]