Sprawozdanie Koła Naukowego e-Biznes za rok 2016

SPRAWOZDANIE Koła Naukowego e-Biznesu W roku kalendarzowym 2016 Koło Naukowe e-Biznesu wzięło udział w następujących przedsięwzięciach: 1. 07.12.2015 r. Opole, Politechnika Opolska – Członkini KNeB, Anna Roszmann wzięła udział w IV ogólnopolskiej konferencji naukowej pt: „Internet, a współczesna ekonomia – nowe wyzwania dla społeczeństwa z cyklu społeczeństwo internautów, a kultura globalna”. Zgłosiła referat pt.: „Portal[…]