II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Młodzi dla Nauki Ekonomia- Prawo- Nauki Społeczne i Przyrodnicze

W dniach 20-22.11.2015r. członkini KNeB, Anna Roszmann uczestniczyła w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Młodzi dla Nauki Ekonomia- Prawo- Nauki Społeczne i Przyrodnicze organizowanej przez Instytut Kamieniec Wrocławski. Ania przedstawiła artykuł pt. ”Gry reklamowe- przyszłością marketingu”, który został opublikowany w monografii pt. „ZESZYTY NAUKOWE nr 3 INSTYTUTU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO w Kamieńcu Wrocławskim” pod redakcją Michała Kruszyńskiego.

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Scientific Student Conference

W dniach 18-19.01.2015 r. członkini Koła Naukowego e-Biznesu, Anna Roszmann uczestniczyła w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej Scientific Student Conference, organizowanej przez Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Konferencja przybliżyła uczestnikom wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, marketingu oraz zarządzania projektami. Nasza studentka wygłosiła artykuł „Kapitał i koszt kapitału jako przedmiot analizy finansowej”, który został opublikowany[…]