Raport ze spotkania KNeB 23.V.2007r.

Dnia 23 maja 2007 przeprowadziliśy kolejne spotkanie Koła Naukowego e-Biznesu. Zostało ustalone kilka kwesti. Większość z nich wybiega w przyszłość. Proszę zapoznać sie ze szczegółami. Do wyboru loga KNeBu nie doszło, ze względów technicznych. Referendum przeprowadzimy drogą elektroniczną. Kiedy stworzymy możliwość głosowania, zostaniesz poinformowany. Termin zakończenia głosowania oraz wyniki zostaną na pewno przedstawione na stronie KNeB.
[…]