Sprawozdanie z warsztatów „Projektowanie aplikacji mobilnej”

W ramach seminarium R.A.P mobilna (Reklama, aplikacja, przyszłość mobilna) dnia 28 marca 2014 roku w laboratorium w budynku F odbyły się warsztaty dotyczące projektowania aplikacji mobilnej, które poprowadził Krzysztof Detlaf- student Uniwersytetu Gdańskiego specjalności aplikacje internetowe, praktykant aplikacji mobilnych w Microsoft, członek KN Kolor. Uczestnikami warsztatów byli członkowie KNeB. Celem warsztatów było stworzenie gry na system Windows Phone. […]

Studenckie Dni Jakości 2014

sdjW dniach 27-28 lutego czterech członków Naszego Koła uczestniczyło w konferencji Studencki Dni Jakości organizowane przez koło naukowe Towaroznawstwa Cargo. Konferencja odbyła się w Akademii Morskiej. O godzinie 10.30 odebraliśmy identyfikatory, streszczenia artykułów i torbę z upominani (w tym broszurki, dwie kawy od sponsora Cafe Mia). O godzinie 11.30 rozpoczęła się konferencja. […]

POPRAWA JAKOŚCI W OBSŁUDZE KLIENTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE DZIĘKI CRM

Angelika Sieńko, Andrzej Śliwiński
Koło Naukowe e-Biznesu,
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Katedra Systemów Informacyjnych,

Jakość, to suma cech produktu lub usługi decydująca o zdolności danego wyrobu do zaspokojenia określonych potrzeb. W przedsiębiorstwie możemy ją rozumieć, jako satysfakcję odczuwaną przez klientów po kupieniu produktu bądź usługi oferowanej przez organizację („otrzymane korzyści”), albo możemy rozumieć jakość jako elementy, które posiada przedsiębiorstwo w swojej ofercie dostępnej dla obecnych klientów („oczekiwane korzyści”). Przykładowo, takim elementem może być gwarancja produktu czy też promocja nowych. […]