IV Sympozjum Morskie

W dniach 09-10.06.2018 roku odbyło się IV Sympozjum Morskie Kół Naukowych Akademii Morskiej w Gdyni organizowane przez koła naukowe e-Biznesu, HOSSA, ISTL oraz TRANSLOG.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji była:

„Innowacyjna gospodarka – nowe trendy i technologie na rynku”