Sprawozdanie Koła Naukowego e-Biznes za rok 2016

SPRAWOZDANIE Koła Naukowego e-Biznesu

W roku kalendarzowym 2016 Koło Naukowe e-Biznesu wzięło udział w następujących przedsięwzięciach:

1. 07.12.2015 r. Opole, Politechnika Opolska – Członkini KNeB, Anna Roszmann wzięła udział w IV ogólnopolskiej konferencji naukowej pt: „Internet, a współczesna ekonomia – nowe wyzwania dla społeczeństwa z cyklu społeczeństwo internautów, a kultura globalna”. Zgłosiła referat pt.: „Portal społecznościowy Facebook, jako nowa forma organizacji społeczności wirtualnej”.

2. 11.12.2015 r. Akademia Morska w Gdyni, Członkini KNeB, Anna Roszmann wzięła udział w I konferencji kół naukowych AMG, gdzie wygłosiła referat pt.: „Portale społecznościowe, jako nowoczesny kanał komunikacji marketingowej”.

3. 10.01.2016 r. Członkini KNeB, Anna Roszmann była wolontariuszką z ramienia KNeB podczas finału WOŚP na Wydziale Nawigacyjnym.

4. 30.01.2016 r. Zegrze/k. Warszawy – Członkini KNeB, Anna Roszmann wzięła udział w konferencji pt.: „ Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka” wygłaszając referat pt.: „ Płynność finansowa, jako wyznacznik kondycji finansowej firmy”.

5. 25-26.02.2016 r. Akademia Morska w Gdyni, Członkini KNeB, Anna Roszmann wzięła udział w konferencji SDJ, która organizowana była przez koło naukowe Cargo. Wygłosiła referat pt.: „Freelancer, jako nowoczesna forma wykonywania zawodu”.

6. 27.02.2016 r. Tarnowo Podgórne/ k. Poznania. Członkini KNeB, Anna Roszmann wzięła udział w ogólnopolskiej konferencji „Nowoczesny marketing w teorii i praktyce – aktualne trendy i kierunki rozwoju” gdzie zgłosiła referat pt.: ”E-marketing, jako nowoczesna forma marketingu”.

7. 14-15.03.2016 r. Członkini KNeB, Klaudia Józefowska wraz ze studentami Akademii Morskiej w Gdyni, reprezentowała uczelnię podczas targów edukacyjnych w Radomiu.

8. 18.03.2016 r. Członkini KNeB, Anna Roszman promowała AMG w ZS Chemicznych i Elektronicznych. Zachęcała uczniów do studiowania na Akademii Morskiej w Gdyni oraz promowała KNeB.

9. 28.03.2016 r. Członkini KNeB, Anna Roszman prowadziła seminarium pt.: ”Freelancer”.

10. 15.04.2016 r. Członkinie KNeB, Klaudia Józefowska, Anna Roszmann oraz Magdalena Okroj uczestniczyły w Dniach Otwartych uczelni, które odbyły się w auli głównej w budynku B. Dziewczyny reprezentowały nasze koło przy stoisku, które zostało wyróżnione w konkursie. (http://kneb.wpit.am.gdynia.pl/?p=926)

11. 24-26.04.2016 r. Członkowie KNeB uczestniczyli w konferencji Student Maritime Conference, która miała miejsce na Akademii Morskiej w Gdyni. Kolejna część konferencji odbyła się na promie Stena Line podczas rejsu do Karlskrony. Członkowie koła Andrzej Śliwiński, Paweł Szyman oraz Klaudia Józefowska dzielnie reprezentowali KNeB.

12. 05-06.05.2016 r. Akademia Morska w Gdyni. Członkini KNeB, Anna Roszmann wzięła udział w ogólnopolskiej konferencji „ Forum Transportowe Młodych”. Wygłosiła referat pt.: „Wykorzystanie satelitarnego systemu GPS do monitorowania floty pojazdów przedsiębiorstwa na przykładzie narzędzia Flotis”.

13. 12-13.05. 2016 r. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Członkini KNeB, Anna Roszmann wzięła udział w VI międzynarodowej konferencji Warszawskich Dni Logistyki, gdzie wygłosiła referat pt.: ”Sprzedaż produktów FMCG za pośrednictwem Internetu”.

14. 12-13.05.2016 r. Członkowie KNeB, Andrzej Śliwiński oraz Klaudia Józefowska wzięli udział w IV Kopernikańskich Dniach Logistyki na UMK w Toruniu. Studenci przedstawili referat pt.: „Innowacyjne rozwiązania stosowane podczas w przewozie ładunków drobnicowych”.

15. 03-05.06.2016 r. Koło Naukowe e-Biznesu wraz z kołem KNF HOSSA zorganizowali III Sympozjum Morskie, które odbyło się w Brodnicy Górnej. W sympozjum brały udział koła naukowe z Akademii Morskiej w Gdyni ( GMM, ISTL, WATCHERS, HOSSA, KNEB, TRANSLOG, CARGO). Podczas sympozjum były wygłaszane referaty w różnej tematyce. Członkowie KNeB przedstawili referaty:

Kamil Ciesielski: „Aplikacja mobilna – nowa forma komunikacji”,
Klaudia Józefowska: „Farmy wiatrowe – odnawialne źródło energii”.

16. 07-09.2016 r. Członek KNeB, Paweł Szyman brał udział w akceleratorze kosmicznym space3ac wraz z zespołem akademickim AM Gdynia AUTODRON. Pełnił on funkcję programisty oprogramowania drona. Jego głównym zadaniem było stworzenie systemu do sterowania dronem z wykorzystaniem Google Maps.
Historia poczynań zespołu: (https://www.facebook.com/autodrony).

17. 15.11.2016 r. Członkini KNeB, Anna Roszmann zgłosiła artykuł pt.: „E-marketing, jako nowoczesna forma marketingu”, do monografii naukowej pt.: „ Informatyka i marketing w organizacji – teoria i praktyka” oraz artykuł pt.: „Płynność finansowa, jako wyznacznik kondycji finansowej firmy” do monografii naukowej „Ekonomiczne i społeczne aspekty nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem”.

Ponadto:
• Koło Naukowe e-Biznesu posiada swoją stronę internetową pod adresem: http://www.kneb.wpit.am.gdynia.pl, która w chwili obecnej przechodzi przebudowę.
• Koło Naukowe e-Biznesu promuje się i działa w mediach społecznościowych. Posiada stronę na portalu Facebook – https://www.facebook.com/KoloNaukoweeBiznesu,
• Na stronie głównej Akademii Morskiej oraz na stronie Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa znajdują się odnośniki do strony internetowej Koło Naukowe e-Biznesu,
• Strona internetowa Koło Naukowe e-Biznesu zawiera logo AMG oraz Wydziału PiT wraz z odnośnikami do stron,
• Funkcjonuje gazetka na holu WPIT.
• Koło posiada rollup promujący koło

Przewodniczący KNeB