Prezentacja kierunków uczniom technikum

W dniu 16.12.2022 były oraz aktualny prezes Koła Naukowego e-Biznesu spotkali się z uczniami trzeciej klasy technikum.

Główym tematem spotkania była prezentacja kierunków informatycznych na naszej uczelni między innymi.

  • Informatyka gospodarcza na wydziale WZNJ, którą przedstawił Krzysztof Sadowski.
  • Informatyka na wydziale Elektrycznym, którą przedstawił Wiktor Górski.

Spotkanie dało ucznią perspektywe i szerszy punkt widzenia na swoją przyszłość.Liczymy że kiedyś spotkamy się z nimi w murach naszej uczelni.