CRS na fali!

Członkini KNeB, Anna Roszmann uczestniczyła w cyklu warsztatowym CSR na FALI. Warsztat był podzielony na etapy, Anna dotarła do 2, który odbył się na terenie Akademii Morskiej. Gratulujemy!