Międzynarodowa konferencja w Zakopanem

Członkini naszego koła – Anna Roszmann uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Zakopanem THE STUDENT’S EXCHANGE OF SCIENTIFIC IDEAS IN THE XXI CENTURY. Jej artykuł pt: „E- learning w biznesie” został opublikowany w monografii. Była to pierwsza tego rodzaju konferencja w której braliśmy udział.