POPRAWA JAKOŚCI W OBSŁUDZE KLIENTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE DZIĘKI CRM

Angelika Sieńko, Andrzej Śliwiński
Koło Naukowe e-Biznesu,
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Katedra Systemów Informacyjnych,

Jakość, to suma cech produktu lub usługi decydująca o zdolności danego wyrobu do zaspokojenia określonych potrzeb. W przedsiębiorstwie możemy ją rozumieć, jako satysfakcję odczuwaną przez klientów po kupieniu produktu bądź usługi oferowanej przez organizację („otrzymane korzyści”), albo możemy rozumieć jakość jako elementy, które posiada przedsiębiorstwo w swojej ofercie dostępnej dla obecnych klientów („oczekiwane korzyści”). Przykładowo, takim elementem może być gwarancja produktu czy też promocja nowych. […]

PORÓWNANIE WYBRANYCH DYSKÓW WIRTUALNYCH OPARTYCH NA CHMURZE OBLICZENIOWEJ

Paweł Szyman, Kamil Ciesielski
Koło Naukowe e-Biznesu
Akademia Morska w Gdyni
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Katedra Systemów Informacyjnych

1. Wprowadzenie
Termin Cloud Computing, czyli przetwarzanie w chmurze lub chmury obliczeniowe, oznacza przetwarzanie oparte o przestrzeń wirtualną. Takie przetwarzanie jest obecnie traktowane jako jeden
z najnowocześniejszych trendów w branży IT. Istota Cloud Computing nie jest czymś zupełnie nowym. Zagadnienia wirtualizacji przestrzeni obliczeniowej od dawna znajdowały się w centrum zainteresowania znanych ośrodków IT. Obecnie modnym stał się sam termin przetwarzania w chmurze, który wskazuje na model usługi oparty na Internecie dostarczający różnego rodzaju usług na żądanie . […]

Internet jako nowoczesne medium komunikacji w społeczeństwie

Magdalena Roszmann
Katarzyna Wilczewska
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Akademia Morska w Gdyni
ul. Morska 83, 81-225 Gdynia

Internet jako nowoczesne medium komunikacji w społeczeństwie

1. Wstęp
Komunikacja za pośrednictwem Internetu staje się coraz bardziej powszechna. Przyczynia się do tego z całą pewnością ciągły wzrost popularności portali społecznościowych, udoskonalanie komunikatorów czy też wdrażanie stacjonarnych, realnych elementów do sieci. Coraz więcej usług można dokonać za pośrednictwem Internetu. […]