PORÓWNANIE WYBRANYCH DYSKÓW WIRTUALNYCH OPARTYCH NA CHMURZE OBLICZENIOWEJ

Paweł Szyman, Kamil Ciesielski
Koło Naukowe e-Biznesu
Akademia Morska w Gdyni
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Katedra Systemów Informacyjnych

1. Wprowadzenie
Termin Cloud Computing, czyli przetwarzanie w chmurze lub chmury obliczeniowe, oznacza przetwarzanie oparte o przestrzeń wirtualną. Takie przetwarzanie jest obecnie traktowane jako jeden
z najnowocześniejszych trendów w branży IT. Istota Cloud Computing nie jest czymś zupełnie nowym. Zagadnienia wirtualizacji przestrzeni obliczeniowej od dawna znajdowały się w centrum zainteresowania znanych ośrodków IT. Obecnie modnym stał się sam termin przetwarzania w chmurze, który wskazuje na model usługi oparty na Internecie dostarczający różnego rodzaju usług na żądanie . […]