I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Scientific Student Conference

W dniach 18-19.01.2015 r. członkini Koła Naukowego e-Biznesu, Anna Roszmann uczestniczyła w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej Scientific Student Conference, organizowanej przez Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Konferencja przybliżyła uczestnikom wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, marketingu oraz zarządzania projektami. Nasza studentka wygłosiła artykuł „Kapitał i koszt kapitału jako przedmiot analizy finansowej”, który został opublikowany w monografii pokonferencyjnej pt. ”Współczesne problemy ekonomii, finansów i zarządzania z perspektywy młodych naukowców”.