II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Młodzi dla Nauki Ekonomia- Prawo- Nauki Społeczne i Przyrodnicze

W dniach 20-22.11.2015r. członkini KNeB, Anna Roszmann uczestniczyła w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Młodzi dla Nauki Ekonomia- Prawo- Nauki Społeczne i Przyrodnicze organizowanej przez Instytut Kamieniec Wrocławski. Ania przedstawiła artykuł pt. ”Gry reklamowe- przyszłością marketingu”, który został opublikowany w monografii pt. „ZESZYTY NAUKOWE nr 3 INSTYTUTU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO w Kamieńcu Wrocławskim” pod redakcją Michała Kruszyńskiego.