1-sze spotkanie organizacyjne w sprawie e-logistics

19 grudnia br. o godzinie 17.15 w sali B212 spotykamy się wspólnie w trzy koła:
– KNeB,
– TransLog,
– Koło Eksploatacji Portów
Spotkanie odbędzie się z opiekunami kół oraz Panią Manager Wydziału WPiT.
Wszystkich zainteresowanych braniem czynnego udziału w organizacji konferencji zapraszamy na spotkanie.