Sprawozdanie z I ogólnopolskiej konferencji studenckich kół naukowych „OSIĄGNIĘCIA MŁODYCH NAUKOWCÓW”

pawel,michalDnia 17 kwietnia wraz z Michałem Ponczkiem pojechaliśmy na konferencję, która odbyła się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu przedstawienia swojej pracy naukowej pt: „ Audyt IT – narzędziem redukcji kosztów w organizacji”.
Konferencja była podzielona na 2 dni. Pierwszego dnia odbyła się sesja plenarna, gdzie wszyscy mogli przedstawić swoje artykuły z pięciu różnych działów tematycznych: PR i marketing, CSR w przedsiębiorstwie, zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, zarządzanie produkcją i przedsiębiorstwem oraz ekonomia. My zostaliśmy przydzieleni do czwartego działu, co przyczyniło się do tego, że bardzo długo musieliśmy czekać na możliwość zaprezentowania się wszystkim zgromadzonym. Drugi dzień konferencji, ze względu na ograniczoną ilość czasu, został zaplanowany na dzień kolejny.

Warto zauważyć, że byliśmy najmłodszymi uczestnikami tej konferencji, ponieważ pozostałe osoby miały spore doświadczenie. Część z nich była magistrami, część przyszłymi doktorami a inni byli w trakcie robienia habilitacji.

Po zakończeniu ostatniej sesji udaliśmy się do hostelu, a następnie udaliśmy się na spotkanie integracyjne, które trwało do późnych godzin nocnych. Kolejnego dnia odbyły się warsztaty, które miały na celu przybliżyć nam kilka aspektów, np. jak zareklamować się przyszłemu pracodawcy. Następnie panowie z FORTE, Pfleiderer, Lasy Państwowe, Artmedal, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, P.P.H. Halex oraz pan z Ministerstwa Obrony Narodowej przedstawili problemy przedsiębiorstw we współczesnym świecie. Na zakończenie pani z First PR przedstawiła nam różnice między Public Relations a marketingiem. Wszystkie warsztaty i wystąpienia dnia drugiego były bardzo pouczające. Na zakończenie organizatorzy wybrali najlepszy artykuł i prezentację, a zwycięzcę zaprosili na tegoroczne Ursynalia.

Organizatorzy zadbali o to abyśmy nie chodzili głodni i spragnieni, między sesjami był czas na wypicie kawy czy też zjedzenie obiadu w Pałacu SGGW. Cała konferencja pozwoliła nam zdobyć dużo doświadczenia, wiedzy oraz kontaktów. Na bieżąco dostajemy zaproszenia na konferencje naukowe od zaprzyjaźnionych osób. Mamy nadzieję, że już na samym początku przyszłego roku akademickiego uda nam się pojechać na konferencję do Wrocławia.

______________________________________________________________________