„Debata otwarta nad perspektywą realizowania się w biznesie – Młodzież w biznesie”

debataDnia 21.11.2013r. o godzinie 10.30, w Klubie Studenckim Bukszpryt, odbyła się debata pt. „Debata otwarta nad perspektywą realizowania się w biznesie – Młodzież w biznesie”. Współorganizatorami debaty  były koła naukowe działające na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AMG: Koło Naukowe e-Biznesu, Naukowe Koło Finansów Hossa, Koło Naukowe Grupa Młodych Menedżerów, Koło Naukowe Transportu i Logistyki Translog oraz Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni.  Debata byłą wydarzeniem zorganizowanym w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Debatę poświęcono szansom i barierom realizowania się w biznesie. Celem było zainicjowanie publicznej  dyskusja  nad wyzwaniami jakie czekają młodego człowieka, często jeszcze studenta, wkraczającego w świat biznesu. Była to okazja do refleksji na temat częstego dylematu młodych: podjąć pracę u pracodawcy, czy uruchomić działalność gospodarczą i zaistnieć na rynku pracy po zakończeniu edukacji.

Celem było także przekazanie słuchaczom debaty tzw. know-how, przez uczestników debaty – przedsiębiorców, którymi:

Żaneta Jabłońska (studentka specjalności Zarządzanie Kapitałem Ludzkim w AM Gdynia) – ze studia fotograficznego Andrex,

Tomasz Sadowski (student specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem w AM Gdynia) – z firmy innowacyjnej firmy reklamowej,

dr Sławomir Skiba (wykładowca w AM Gdynia) – reprezentujący firmę S&S, zajmującej się doradztwem budowlanym.

 

Na początku debaty, przedsiębiorcy odpowiadali na pytania, dotyczące tego, jak wyglądały ich początki w biznesie, jak otwierali swoje firmy, jak duże są to organizacje, oraz czy trudno jest połączyć naukę z prowadzeniem działalności. Żaneta Jabłońska opowiedziała studentom, jak pozyskała dofinansowanie na prowadzenie swojej działalności z funduszów Unii Europejskiej. Choć nie ukrywała, że był to trudny okres w jej życiu, ponieważ wypełnianie dokumentów oraz udziały w różnych spotkaniach, zabierały jej dużo czasu, to jednak pieniądze, jakie w ten sposób uzyskała, były warte tego zachodu. Studenci skonfrontowali wiedze nabytą w czasie studiów z realnym rynkiem pracy.  Odpowiedzieli też na pytanie: czy warto podejmować ryzyko związane z przedsiębiorstwem.

W drugiej części spotkania, studenci mieli możliwość zadania pytań uczestnikom. Chętnie z tej możliwości skorzystali. Ich pytania dotyczyły głównie tego, czy studia pomogły im w rozpoczęciu działalności, jak wykładowcy reagowali na ich częstsze, bądź rzadsze nieobecności, oraz czy mieli u nich jakąś ”taryfę ulgową” ze względu na prowadzenie działalności. Chyba wszystkie osoby pytające uzyskały wyczerpującą odpowiedź, rozbudowaną o dodatkowe historię, często dosyć zabawne.

Pod koniec debaty, swoją obecności zaszczycił wszystkich Dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski. Przez kilka minut zabrał głos na debacie, opowiadając o studentach, o ich przyszłości, o tym co mogą robić po zakończeniu studiów, oraz jak mogą udzielać się na uczelni, aby zdobyć cenne doświadczenie. Akademia gwarantuje nam żagle, ale to od nas, studentów  zależy czy będzie wiał odpowiedni wiatr- podkreślił. Niestety dziekan nie mógł długo zostać na debacie, więc po jego przemówieniu, zostało wykonane wspólne zdjęcie, które będzie cenną pamiątką po debacie.

Na koniec części oficjalnej debaty, przedsiębiorca Tomasz Sadowski pokazał film prezentujący to czym zajmuje się jego firma, gdyż jest to dosyć innowacyjna działalność, którą każdy wyobraża sobie zupełnie inaczej. Po obejrzeniu, każdy już wiedział o czym tak naprawdę zajmuje się jego przedsiębiorstwo.

Na koniec każdy ze studentów miał możliwość rozmowy z gośćmi debaty, przy małym poczęstunku. Przedsiębiorcy chętnie odpowiadali na prywatne, jak i zawodowe pytania nurtujące studentów.

Debatę poprowadził dr Zygmunt Mietlewski.

 

Koordynatorzy debaty:

dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. AMG, Katedra Systemów Informacyjnych WPiT, AMG

dr Zygmunt Mietlewski, Katedra Ekonomii i Zarządzania WPiT, AMG

dr Krzysztof Sarnowski, Katedra Ekonomii i Zarządzania WPiT, AMG

dr Sławomir Skiba, Katedra Logistyki i Systemów Transportowych WPiT, AMG

Patronat debaty:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

__________________________________________________________________