Seminarium Sali Tradycji

1Dnia 28 listopada 2014 r. Koło Naukowe e-Biznes wraz panią mgr Ewą Otremba, pełniącą funkcję kustosza Sali Tradycji, zorganizowało seminarium. Nieprzypadkowo odbyło się ono w Sali Tradycji Akademii Morskiej, gdyż to właśnie ona była tematem spotkania.
W seminarium, oprócz prowadzącej je pani mgr Ewy Otremba, przedstawicieli Koła Naukowego e-Biznes i jego sympatyków, uczestniczyli również członkowie Koła Naukowego Innowacyjnych Systemów Transportowo-logistycznych.
Chociaż tematyka seminarium dotyczyła Sali Tradycji, to przemówienie pani mgr Ewy Otremba rozpoczęło się od przedstawienia zarówno historii Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, jak i całej Akademii Morskiej w Gdyni, powstałej po przeniesieniu Państwowej Szkoły Morskiej z Tczewa. Na tle tych wydarzeń uczestnikom seminarium przedstawiono genezę powstania Sali Tradycji, jako uczelnianego muzeum, mającego za zadanie kolekcjonowanie istotnych pamiątek z historii uczelni, ich pozyskiwanie i eksponowanie, w celu promocji uczelni.
W trakcie przemowy seminaryjnej zaznajomiono wszystkich obecnych ze sposobem pozyskiwania eksponatów, które trafiają do uczelnianego muzeum z różnych stron świata, często nawet z innych kontynentów, od zamieszkałych za granicą absolwentów Akademii Morskiej lub ich rodzin, pragnących wzbogacić zbiory Sali Tradycji własnymi pamiątkami.
W trakcie wywodu pani mgr Ewy Otremba okazało się, że Sala Tradycji Akademii Morskiej nierzadko bywa celem wizyt absolwentów uczelni zamieszkałych za granicą, a przyjeżdżających do Gdyni właśnie po to, by odwiedzić Akademię Morską. Ciekawość uczestników seminarium wzbudziło to, że Sala Tradycji gościła wiele znaczących osobistości ze świata polityki, kultury, czy sportu, między innymi prezydentów, premierów, polityków i działaczy społecznych. Każda z takich wizyt dokumentowana była wpisem gości w księdze pamiątkowej, której oglądanie było dla uczestników seminarium bardzo interesującym doświadczeniem.
Istotnym elementem spotkania było przeprowadzenie swobodnej dyskusji, w trakcie której uczestnicy seminarium mogli zadawać pytania pani mgr Ewie Otremba. Mogli dzięki temu pogłębić swoją wiedzę dotyczącą zarówno uczelnianego muzeum, jak i samej uczelni, a także uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.
Seminarium zakończono zwiedzaniem Sali Tradycji oraz oglądaniem jej eksponatów. Uczestnicy mogli nie tylko zobaczyć każdy z eksponatów, ale i poznać jego historię i powiązanie z uczelnią, dzięki uzupełnieniu w postaci komentarzy i opowieści pani kustosz. Zdecydowanie uczyniło to zwiedzanie znacznie ciekawszym.
Na koniec, udokumentowano wizytę w sali tradycji pamiątkowym zdjęciem oraz wpisem do księgi pamiątkowej.
Spotkanie przebiegło w niezwykle serdecznej atmosferze, wszyscy jego uczestnicy wyrazili nadzieję, na jego kontynuację w przyszłości. Oprócz zgłębienia wiedzy dotyczącej Sali Tradycji, uczestnicy seminarium zdobyli przekonanie o konieczności jej istnienia, dostrzegając korzyści nie tylko w gromadzeniu uczelnianych eksponatów, ale i w podtrzymywaniu ducha Akademii Morskiej.