Seminarium naukowe „ Współczesne systemy transportowe”

11W dniach 16.-17.01.2014 r. Koło Naukowe e- Biznes uczestniczyło w seminarium wyjazdowym zorganizowanym przez zaprzyjaźnione Koło Naukowe działające na naszej uczelni- Innowacyjnych Systemów Transportowo- Logistycznych oraz Koło Naukowe Prawa Morskiego z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu.

Seminarium odbyło się w siedzibie Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu, mieszczącym się w Gdyni przy ulicy Kieleckiej 7. Ku uciesze organizatorów i osób biorących udział z seminarium, cieszyło się ono ogromnym zainteresowaniem, zarówno wśród studentów jak i wykładowców. Tematyka wystąpień była na tyle ciekawa, że wśród słuchaczy nie zabrakło osób, których kierunek edukacji nie jest związany z zagadnieniami transportu, czy logistyki.
Wśród licznych wystąpień zaprezentowanych na seminarium, nie mogło również zabraknąć wystąpienia przygotowanego przez nasze Koła Naukowe. Z tematem „Technologie internetowe w e-logistyce” zmierzyły się Anna Roszmann, Magdalena Roszmann i Katarzyna Wilczewska. Panie w sposób prosty i bardzo czytelny zaznajomiły słuchaczy z tematyką e-logistyki oraz uświadomiły, w jak wielkim stopniu technologie internetowe wnikają w zagadnienia związane z logistyką, usprawniając wiele procesów i zwiększając możliwości posiadane przez przedstawicieli rynku.
Prezentacja studentek Koła Naukowego e-Biznes spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem wśród słuchaczy, wyraźnie zainteresowanych tematyką prezentowanych treści. W związku z tym, wyrażono uznanie dla autorek wystąpienia, nagradzając je gorącymi brawami.
Studenci bardzo aktywnie uczestniczyli w przeprowadzonej na zakończenie pierwszego dnia seminarium dyskusji podsumowującej wszystkie dotychczas prezentowane tematy. Oprócz wykazania zainteresowania prezentowanymi zagadnieniami, słuchacze zadawali również pytania, mające na celu rozwianie ich wątpliwości, a także poszerzenie ich wiedzy w zakresie nurtujących ich zagadnień.

W programie kolejnego dnia seminarium znalazły się prezentacje wykładowców. W odróżnieniu od poprzednich wystąpień, przedstawianych przeważnie przez studentów, nieczęsto występujących przed tak liczną publiką, stanowiło to ciekawy punkt odniesienia, który pozwalał pokazać, jak może różnić się podejście do tematyki systemów transportowych wykładowców, mających często styczność z praktyką, od podejścia studentów, którzy doświadczenie z transportem mają dopiero przed sobą, a posiadają jedynie wiedzę teoretyczną i chęć pogłębiania znajomości tematu.

Trwające dwa dni seminarium zapadło nam głęboko w pamięci. Chociaż niewątpliwie przyczyniło się ono do poszerzania swej wiedzy i rozpalenia ciekawości w stosunku do niektórych zagadnień, to także dało się zapamiętać jako spotkanie osób o podobnych zainteresowaniach, wśród których, w miłej atmosferze, można było podyskutować i zawrzeć nowe znajomości.
Zdecydowanie wszyscy uczestnicy seminarium uznali je za udane, wyrażali także nadzieję, na jego powtórzenie w przyszłości, tak by można było dalej dzielić się swoją wiedzą z zainteresowanymi tym osobami.