Sprawozdanie Seminarium „Reklama Aplikacja Przyszłość Mobilna”

0Dnia 26 marca 2014 r. Koło Naukowe e-Biznesu zorganizowało seminarium pt. „Reklama Aplikacja Przyszłość Mobilna”. Seminarium odbyło się w budynku F Akademii Morskiej, w sali seminaryjnej.
Po krótkim wstępie przewodniczącej koła, Magdaleny Roszmann, wraz z omówieniem kilku spraw organizacyjnych, przystąpiono do właściwej części seminarium, czyli prezentacji studentów.
Tematem pierwszej prezentacji, przygotowanej przez Andrzeja Śliwińskiego i Kamila Ciesielskiego, były aplikacje mobilne. Studenci przestawili najczęściej stosowane systemy operacyjne, instalowane w urządzeniach mobilnych, definiując ich cechy charakterystyczne, a także krótko opisując specyfikę aplikacji instalowanych w tego typu systemach.
1

Andrzej Śliwiński i Kamil Ciesielski w trakcie prezentacji

Druga prezentacja, którą przygotowały Marta Borkowska i Monika Maliszewska, dotyczyła szeroko rozumianej „przyszłości mobilnej”. W ramach swego wywodu, studentki zaprezentowały najciekawsze wynalazki i prototypy urządzeń, nad którymi pracują obecnie producenci i wynalazcy. Zapoznały słuchaczy z takimi pracami, jak inteligentne zegarki, okulary z funkcjami smartfonów, czy automatycznych samochodów, kierowanych bez ingerencji człowieka.
2

Marta Borkowska i Monika Maliszewska opowiadające o przyszłości mobilnej

Tematem trzeciej prezentacji były reklamy mobilne. Prezentujące ją studentki: Anna Roszmann, Magdalena Roszmann i Katarzyna Wilczewska, przedstawiły czym jest reklama mobilna, do czego służy, a także jakie korzyści wynikają z jej zastosowania. Zaprezentowały również typy reklamy mobilnej, m.in. mniej lub bardziej dosłowne. Swą prezentację urozmaiciły ciekawym i prostym ukazaniem prezentowanych treści, a także przykładami rzeczywistych rozwiązań, które można zauważyć w życiu.
3

Anna Roszmann, Magdalena Roszmann i Katarzyna Wilczewska w trakcie prezentacji nt. reklamy mobilnej

Każda z przygotowanych prezentacji spotkała się zainteresowaniem słuchaczy i ich żywą reakcją. Rozbudziły one ciekawość studentów i na tyle ich zainteresowały, że po każdym przemówieniu poświęcono chwilę na zadawanie pytań ich autorom, a także krótką debatę nad zaprezentowanymi wcześniej treściami.
Autorów każdej prezentacji słuchacze nagrodzili gromkimi brawami. Wszyscy obecni w trakcie seminarium, zarówno słuchacze, jak i osoby prezentujące przygotowane przez siebie tematy, byli zadowoleni z przebiegu seminarium i zgodnie stwierdzili, że warto byłoby powtórzyć tego typu seminarium w przyszłości.
4

Zainteresowani studenci w trakcie jednej z prezentacji