Raport ze spotkania KNeB dnia 14.11.2007

Na spotkaniu odbyły się dwie prezentacje. Pierwsza prezentacja dotyczyła bezpieczeństwa danych w firmie, którą przygotował Łukasz Tomczak.

Kradzież informacji przez pracowników jest coraz częstszym zjawiskiem, dlatego trzeba pamiętać, że na rynku istnieją sposoby zapobiegania wykradaniu danych (DLP – Data Loss Prevention).
[…]